Korrekturlæsning

Dansk og engelsk korrektur

inWrite læser korrektur og reviderer dansk og engelsk tekstmateriale for virksomheder, institutioner, privatpersoner og studerende. Vi har eksempelvis erfaring med korrekturlæsning af afhandlinger, analyser, forretningsdokumenter, manuskripter, manualer, rapporter og præsentationer. Vi har stor erfaring med korrektur af bogmanuskripter for forfattere, og vi kan ydermere håndtere korrekturlæsning inden for specialiserede områder som medicin/sundhed, jura og it. Vi kan også tilbyde omskrivning af jeres tekster.

Korrekturlæsning

Korrekturlæseren retter fejl i jeres dokumenter, og korrekturlæsning indbefatter således et grundigt tjek af et dokument for stavefejl, slåfejl, forkert tegnsætning og grammatiske fejl. Vores korrekturlæsere har en glimrende sprogforståelse og en veludviklet sans for detaljer, og når korrekturlæsningen er gennemført, står I med et dokument, der har fået et sprogligt løft.

Sprogrevision

Sprogrevision omfatter den grundlæggende korrekturlæsning samt en mere grundig gennemgang af dokumenter med henblik på at udbedre eventuelle uklarheder, inkonsistens og meningsforstyrrende sætninger. Det skal siges, at de fleste dokumenter kan nøjes med korrekturlæsning, men indimellem støder vi på dokumenter, hvor det er nødvendigt at omskrive enkelte afsnit.

Omskrivning

Omskrivning resulterer i et helt nyt dokument, som fremstår mere klart og effektivt rent kommunikationsmæssigt. Vi skriver et helt nyt dokument med udgangspunkt i jeres originaltekst.

 

Hvilken service har I behov for?

Hvis I føler jer overbevist om, at jeres tekstmateriale er af høj kvalitet, har I formentlig blot behov for almindelig korrekturlæsning. Men hvis I ikke føler jer helt sikre på kvalitetsniveauet, eller engelsk ikke er jeres modersmål, bør I overveje at vælge den mere omfattende korrektur i form af sprogrevision eller omskrivning.

Hvis I sender os et dokument til korrekturlæsning, og vi vurderer, at dokumentet egentlig kunne trænge til en sprogrevision, da vil vi hurtigst muligt aftale den udvidede korrekturlæsning (sprogrevision) med jer. Ligeledes vil vi foreslå at nøjes med korrekturlæsning, hvis et dokument indsendt til sprogrevision ikke har behov for den omfattende korrektur. Samlet set betaler I kun for den korrekturservice, som I rent faktisk har behov for.

Kvalitetssikring

Vi håndterer alle dokumenter i overensstemmelse med en kvalitetssikringsproces, der minimerer risikoen for at overse fejl.

For at sikre vores høje kvalitet har alle vores korrekturlæsere, tekstforfattere og oversættere mange års erfaring inden for deres respektive arbejdsområder. Alle vores medarbejdere screenes, testes og undergår grundige ansættelsesinterview, inden vi kaster dem ud i løsning af kundernes opgaver inden for korrekturlæsning, sprogrevision, tekstforfatning, technical writing, oversættelse m.v.

Herudover har inWrite udarbejdet en række komplette tjeklister til anvendelse inden for korrekturlæsning, sprogrevision, tekstforfatning, technical writing og oversættelse, som alle vores medarbejdere er uddannede i at anvende. Tjeklisterne sikrer, at korrekturlæserne fanger selv den mindste fejl, at oversætterne kommer hele vejen rundt om oversættelsen osv. Vi tager også vores egen medicin, idet alle vores skriftlige opgaver altid gås igennem af en anden medarbejder.

Endelig opererer vi med en garanti for nul fejl – hvis vi sender jer et dokument, der uheldigvis skulle indeholde en eller flere fejl, så tjekker vi naturligvis dokumentet igen uden yderligere omkostninger for jer.

Latest tweets